Osnove sigurnosti

U ovoj kategoriji nalaze se edukativni postovi sa savetima koji su namenjeni širokoj internet populaciji.
Cilj je da se na jednostavan način i bez korišćenja previše stručnih i komplikovanih termina skrene pažnja na važnost sigurnosti u online svetu.