O blogu

Cilj bloga?
Širenje znanja i praćenje aktuelnosti o online sigurnosti, informacionoj bezbednosti i zaštiti od online prevara.

Kome je namenjen?
Blog je namenjen svim korisnicima interneta zainteresovanim za online sigurnost. Koncipiran je tako da targetira relativno široku populaciju.
Posebnu korist, ipak, imaće fizička lica i kompanije koji se bave internet trgovinom jer je to oblast u kojoj imam najviše iskustva.

Kategorija Osnove sigurnosti ima čisto edukativni karakter i fokusirana je na lakše postove i pružanje praktičnih saveta početnicima.
Ostale kategorije uglavnom se bave ozbiljnijim temama i stručnijim terminima.
Biće povremeno reči i o samoj sigurnosti web aplikacija (bitnom delu spektra online sigurnosti), ali kako se profesionalno ne bavim programiranjem neću zalaziti toliko u tehničke detalje.

Takođe, na blogu postoji i kategorija off-topic u kojoj se nalaze postovi koji se ne tiču direktno online sigurnosti.
Za sve nejasnoće, pohvale, kritike i pitanja slobodno me kontaktirajte

Stavovi iznešeni na blogu su lični stavovi autora.

Želim vam ugodan boravak na blogu.