One Response

  1. UX i Sigurnost (Konferencija Bezbednost 2014, Zlatibor – 24. 25. i 26. april)

    […] što sam već najavio, na Zlatiboru će se od 24-26 aprila održati konferencija Bezbednost 2014 na kojoj ću biti jedan […]

Leave a Reply