One Response

  1. Kako ugrožavanje privatnosti utiče na sigurnost i rizik od prevare

    […] prethodni post, prvi na ovom domenu, izabrao sam moj rad “Definisanje odnosa privatnosti i sigurnosti”. Kroz rad se stidljivo provlači ideja da apsolutna anonimnost na internetu može, u određenim […]

Leave a Reply